De visie van Vineyard Gent

Women Ministry

De Bijbel - het Woord van God

De Bijbel staat centraal in ons onderwijs, geloof en leven.

Wij willen het Woord van God horen en we willen de Bijbel onderwijzen op een praktische, inspirerende manier. Het is ons doel om het Woord van God, zoals dat tot ons komt, te horen en te gehoorzamen; om "daders van het Woord" te zijn die veranderd worden naar het beeld van Christus.


Aanbidding

Aanbidding heeft onze hoogste prioriteit:

We verlangen naar door de Geest geleide aanbidding op een manier die intiem, dynamisch,hedendaags en levensveranderend is en waarbij er geen sprake is van manipulatie. We verlangen er naar God te aanbidden met ons hele wezen, met alles wat in ons is, en met Jezus als centrum en middelpunt van onze aanbidding. We zijn hongerig naar het kennen van de tegenwoordigheid van God. We willen Zijn stem verstaan, gehoorzamen en toegewijd zijn in het volgen van Jezus.


Kleine groepen

De kleine groepen vormen de basisstructuur van onze gemeente. De plek waar je:

 • je thuis voelt, waar...
 • je er bij hoort,
 • relaties zich ontwikkelen,
 • we onszelf kunnen zijn,
 • we kunnen groeien,
 • discipelschap plaatsvindt en
 • de bediening in praktijk wordt gebracht.

Geestelijke gaven

Iedere gelovige heeft geestelijke gaven, deze worden:

 • geïdentificeerd
 • erkend
 • beoefend in het belang van allen

We zijn daarbij meer gavengericht dan taakgericht.


Training

Tekenen en wonderen zijn een normaal onderdeel van het leven van de kerk

We praktiseren de bediening van bewogenheid en kracht door

 • de genezing van het zieke en het gebrokene,
 • het uitdrijven van demonen en
 • het doen van de bovennatuurlijke werken van God.

Dienen van de armen en de gebrokenen

Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar het zwakke, hulpeloze, verarmde, verdrukte en behoeftige en dat Hij Zijn gemeente heeft gezonden om voor hen te zorgen.

Het dient daarom een regelmatige taak te zijn van genade om hen te voeden, te kleden, te helpen en te dienen.


Evangelisatie

Evangelisatie is de taak van iedere gelovige; om anderen bij Jezus te brengen door vriendschappen, krachtevangelisatie en op andere manieren.

Echte kerkgroei betekent dat we de wereld bereiken en Gods Koninkrijk uitbreiden.


Andere kerken - Het praktiseren van christelijke eenheid en het dienen van andere delen van het Lichaam

We zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente.

We houden van de bredere kerk en streven daarom naar het onderhouden van goede relaties met andere kerken.

En we verlangen ernaar het Lichaam van Christus om ons heen te dienen door vernieuwing, toerusting en andere opbouwende manieren.


projecten en het stichten van gemeenten

We geloven dat het stichten van lokale kerken de beste manier is om Gods Koninkrijk uit te breiden.

Dit vormt dan ook het hart van de Vineyardroeping.

Iedere kerk dient de visie te hebben om te groeien en zich te vermenigvuldigen en andere delen van de wereld te bereiken.