De visie van Vineyard Gent

Women Ministry

We willen de uitdaging aangaan om relevant te zijn in deze postmoderne wereld. Dit betekent dat we de modellen van "aan kerk doen" opnieuw en op een verfrissende manier bekijken. We willen uitreiken naar Vlaanderen. We willen oog hebben voor de geestelijke noden van onze generatie en zijn zoals Jezus was voor Zijn generatie. Zoals de kerk een roeping heeft om een vertegenwoordiger te zijn van het Koninkrijk van God voor de wereld, zo willen wij een groep mensen zijn die Gent en Vlaanderen positief beïnvloedt.

We willen duidelijke standpunten innemen tegen bijvoorbeeld onrechtvaardigheid, armoede, honger en we willen werken aan rechtvaardigheid en vrede. Als mensen zijn we bewakers van de schepping, we willen werken aan het behoud van de natuur en van de natuurlijke bronnen in de wereld. Vanuit onze bevoorrechte positie in Vlaanderen willen we uitroepen naar de wereld dat de nieuwe schepping begonnen is in Christus en dat er hoop is voor de mensheid.

We willen ook het juiste antwoord geven aan hen die gebroken zijn en innerlijke genezing nodig hebben. Gebrokenheid kwam in de wereld door de zondeval en daardoor is de westerse maatschappij ver verwijderd van de christelijke levensregels/principes. We willen een hoge moraal behouden en bijbelse normen hanteren in het tegemoet treden van mensen in nood. We hebben een boodschap van herstelde relaties en identiteit voor iedereen. We willen mensen verwelkomen in onze kerk, hen begeleiden, met hen meegaan, vertegenwoordigers zijn van Gods liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding, en bedieners zijn van Gods vergeving bekrachtigd door de Heilige Geest.

We zijn trouw aan de Bijbel, het woord van God.

Het is door middel van relaties dat zorg wordt gegeven, dat mensen bijgestaan worden in hun strijd/moeilijkheden. We geloven dat het model van Jezus een van radicale inclusiviteit was. Daarom hebben we als doel om zijn nieuwe mensen te ontvangen die we willen bedienen met de liefde van onze Heer. Radicale inclusiviteit betekent dat we niet eerst gaan oordelen of iets opdringen, maar dat we samen met mensen willen wandelen en door onze levens heen de andere weg tonen, de weg van het Koninkrijk. Onze kerk dient een veilige plaats te zijn voor zowel zondaars als heiligen. We willen onze medeworstelaars begeleiden in hun wandel naar heiliging. Het investeren in vriendschappen om vertrouwen op te bouwen is een van de sleutels hierbij.