Het leidersteam bestaat voorlopig uit Samuel en Bram, daarnaast hebben we ook verantwoordelijken voor het aanbiddingsteam, kinderwerk, tienerwerk, gebedssamenkomst, zaalteam, vzw, en noem maar op. Eigenlijk is bijna iedereen wel ergens betrokken! We proberen samen onze gaven zo goed mogelijk in te zetten waar nodig en zo onze visie vorm te geven.


Leidersteam

Bram Vervust

Samuel Verreth